MariaAnele Wellness- henkilökohtaisen hyvinvoinnin valmennus


Aina henkilökohtaisesti räätälöity hyvinvointivalmennus on uudella tavalla musiikin terapeuttisia menetelmiä, hyvinvointivalmennusta ja klovnerian perusperiaatteita (aito läsnäolo, virheiden tekemisen pelon voittaminen, avoin vuorovaikutus ja oma kehollinen ilmaisu) yhdistävä toimintamalli, jolla pyritään edesauttamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikissa elämänhallinnan ongelmatilanteissa ja haasteissa. Näitä tilanteita voivat olla muun muassa heikko stressinhallinta, uusien tilanteiden pelko, univaikeudet tai vaikkapa lamaannuttava virheiden tekemisen pelko. Valmennuksessa pureudutaan ongelman syihin ja työstetään ratkaisua yhdessä erilaisten menetelmien kautta.

Valmennus ei vaadi musiikillista osaamista tai aiempaa musiikkitaustaa.

MariaAnele Wellness- työhyvinvointivalmennus


Työyhteisökohtaisesti räätälöity pitkän aikavälin valmennus, joka yhdistää ennennäkemättömällä tavalla musiikin terapeuttisia menetelmiä ja tiimivalmentamisen menetelmiä klovneriasta tuttuihin perusperiaatteisiin (aito läsnäolo, virheiden tekemisen pelon voittaminen, avoin vuorovaikutus ja oma kehollinen ilmaisu) sekä vuosien tietotaitoon hoitoalalta. Tavoitteena tuoda henkilöstöä sekä työnantajatahoa lähemmäksi toisiaan sekä sitouttaa molempia osapuolia kestävään työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Valmennus koostuu kokopäivä- ja osapäivä- valmennuksista, jotka ovat osallistavia ja keskustelevia. Valmennuksissa tehdään erilaisia harjoitteita sekä pureudutaan työyhteisön kehittämisen kohteisiin tiimiytymisen kautta. Suositeltava minimivalmennus olisi vähintään 6 kuukauden valmennus.

Valmennuksen yhteydessä yritykselle tai työkohteelle laaditaan myös työhyvinvointistrategia, jolla valmennuksessa kehitetyt kohdat saadaan helposti vietyä päivittäiseen työhön. Valmennus sisältää paljon keskustelua, joka rohkaisee jokaista työyhteisön jäsentä ilmaisemaan itseään tasavertaisena työyhteisön jäsenenä. Valmennus korostaa jokaisen työyhteisön jäsenen tasavertaisuutta sekä toisen kunnioittamista omana itsenään.

Valmennukset tuloksia seurataan kaikilla valmennuskerroilla teetettävällä RAND 36- työhyvinvointikyselylomakkeella. Työyhteisö saa jokaisesta valmennuskerrasta myös koosteen käytettäväksi päivittäisessä työssä.

Valmennus ei vaadi musiikillista osaamista tai aiempaa musiikkitaustaa.

MariaAnele Wellness- työhyvinvointistrategian laatiminen


Räätälöity yritys- tai työyhteisökohtainen työhyvinvointistrategia tukemaan henkilöstön työssäjaksamista laatimalla kirjallinen suunnitelma työhyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Luodaan yhdessä yrityksen tai työyhteisön jäsenten kanssa. Tavoitteena tuoda henkilöstöä sekä työnantajatahoa lähemmäksi toisiaan sekä sitouttaa molempia osapuolia kestävään työhyvinvoinnin kehittämiseen. Myös työhyvinvointistrategian ylläpitäminen ja päivittäminen mahdollista ostopalveluna.

MariaAnele Wellness- luennot


  • Työhyvinvointiluento 135min
  • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin luento 135min
  • Musiikin terapeuttiset vaikutukset- luento 135min

Luentoja on mahdollista tilata yksi tai useampia. Luentoja on mahdollisuus räätälöidä myös asiakkaan tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi.


MariaAnele Wellness- ryhmävalmennukset ja kurssit


MariaAnele Music & Wellness järjestää eri mittaisia, vaihtelevia kursseja ja ryhmävalmennuksia yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Näistä enemmän informaatiota aina kurssikohtaisesti yrityksen Facebook-sivuilla. On myös mahdollista ehdottaa toivomiaan kurssi- ja ryhmävalmennusaiheita ottamalla yhteyttä maria@mariaanele.fi tai sivuston yhteydenottolomakkeella.